Przepust pod ulicą Jordana jest gotowy. Inwestycję ukończono szybciej, niż przewidywano

Przepust w ciągu rowu melioracyjnego pod ul. Jordana został oficjalnie oddany do ruchu. Obiekt wyremontowany został w ramach zadania „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze”. Inwestycja pochłonęła 650 tys. zł.

Warto dodać, że była to już trzynasta część wspomnianego wyżej zadania. Dzięki inwestycji, polegającej na przebudowie wysłużonego obiegu, zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników dróg w naszym mieście.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie przepustu żelbetowego, roboty ziemne (w tym odmulenie istniejącej części pod drogą), oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zaprawami PCC, wykonanie nowych chodników i obrzeży betonowych, montaż drogowych barier ochronnych i balustrady, a także umocnienie koryta cieku.


Wykonawcą robót budowlanych była firma AMBET Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z którą umowę zawarto w styczniu br. Prace zakończyły się przed planowaną datą odbioru końcowego.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze/Paweł JaNic Janicki