Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta. Będą utrudnienia. Kierowcy pojadą objazdem

Fragment ulicy Roosevelta na granicy Zabrza i Gliwic zostanie zamknięty. Miejski Zarząd Dóg uprzedza o utrudnieniach, jakie pojawią się w tym miejscu krótko po Wszystkich Świętych. Podano już trasy objazdów.

Reorganizacja ruchu drogowego nastąpi z powodu przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Roosevelta. Zmiany będą obowiązywały od 5 listopada.

Wprowadzone zostaną objazdy:


  • Dla jadących do ulicy Sikorskiego w Gliwicach od centrum Zabrza z ulic Piłsudskiego, Roosevelta, de Gaulle’a i przyległych, ulicami de Gaulle’a rondo Sybiraków, DW902 (DTŚ);
  • Dla jadących z ulicy Sikorskiego w Gliwicach trasą: DW902 (DTŚ), zjazd na Rondo Sybiraków, de Gaulle’a, Roosevelta, Piłsudskiego.

Na razie nie wiadomo, jaką alternatywną drogę będą mieli piesi oraz rowerzyści.

Z użytkowania wyłączone zostaną przystanki autobusowe przy ul. Roosevelta (Osiedle Wyzwolenia) w obu kierunkach. Autobusy skierowane będą na trasy objazdu co spowoduje wydłużony czas dojazdu. Utrudnienia potrwają do jesieni 2022 roku.

Przypomnijmy, że wiadukt nad torami PKP zostanie rozebrany i wybudowany na nowo. Przedsięwzięcie to pochłonie ponad 9 mln zł.

Roboty obejmą rozbiórkę nawierzchni drogowej i ciągu pieszo-rowerowego, rozbiórkę nasypu, rozbiórkę istniejącego wiaduktu i utylizację materiału. W miejscu istniejącego obiektu zostanie wykonany wiadukt o nowej konstrukcji prefabrykowanej, a następnie zostanie odtworzony nasyp oraz nawierzchnia drogowa i ciągów pieszo-rowerowych.

Konstrukcje pomostu zaprojektowano z prefabrykowanych elementów strunobetonowych połączonych w górnej części za pomocą płyty zespalającej. Podpory obiektu zostaną wykonane jako żelbetowe, monolityczne posadowione na palach wielkośrednicowych.

Po zakończeniu robót funkcja obiektu nie zostanie zmieniona – ma on na celu przeprowadzenie drogi powiatowej (ul. Roosevelta) oraz ciągu pieszego i pieszo-rowerowego nad zelektryfikowanymi, dwutorowymi liniami kolejowymi PKP.

(żms)/MZD Zabrze, UM Zabrze
fot. scr. Google Maps