Przebudowa ulicy Chłopskiej coraz bliżej. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych

Podpisano umowę na przebudowę ulicy Chłopskiej w Zabrzu. Wykonawcą robót będzie firma Drogopol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Inwestycja ma pochłonąć ponad 5,6 mln zł.

Termin realizacji robót to 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Na realizację przedsięwzięcia miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, która wynosi 3,6 mln zł.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę ul. Chłopskiej w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, chodnikiem i miejscami postojowymi.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

 • przebudowa drogi na odcinku ok. 556 m – od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego wraz z chodnikami, zjazdami, oraz miejscami postojowymi;
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • roboty związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego;
 • zabezpieczenie skrzyżowań istniejących sieci z projektowanymi obiektami budowlanymi;
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych nN i sN zgodnie z warunkami usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych oraz porozumieniem kolizyjnym z Tauron Dystrybucja S.A.;
 • organizacja ruchu wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu.
 • (żms)/MZD Zabrze
  fot. MZD Zabrze