Przebudowa sieci tramwajowej w Biskupicach. Nowe torowisko ma powstać w ciągu 11 miesięcy

fot. scr. Google Maps

Kolejny fragment sieci tramwajowej obsługiwanej przez linię nr 5 zostanie przebudowany. W czwartek Tramwaje Śląskie zawarły umowę z firmą KZN Rail Sp. z o.o. – generalnym wykonawcą prac wzdłuż ul. Bytomskiej w Zabrzu Biskupicach.

Nowe torowisko ma być w pełni gotowe za 11 miesięcy.

W ramach realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. projektu inwestycyjnego przewidziano modernizację 7 odcinków torowisk na terenie Zabrza. Aż 4 z nich obejmują torowiska, po których kursuje linia nr 5, łącząc Zabrze z Bytomiem.


Jedno spośród tych 4 zadań – przy granicy z Bytomiem – jest zakończone, drugie – w samym śródmieściu – dobiega końca, a trzecie – w Biskupicach – rozpocznie się niebawem.

Przeprowadzony przetarg wyłonił generalnego wykonawcę – krakowską firmę KZN Rail Sp. z o.o. W czwartek, 14 maja, przy pomocy łącz internetowych obie strony podpisały umowę, zgodnie z którą spółka ma 11 miesięcy na realizację prac.

Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice oraz z rozjazdami” obejmuje modernizację jednego kilometra dwutorowej linii wydzielonej z jezdni oraz pętli Biskupice – w sumie 2300 metrów toru pojedynczego.

Prace, które będzie realizować KZN Rail to niejako kontynuacja modernizacji torowiska wzdłuż ul. Bytomskiej, przeprowadzonej w poprzedniej perspektywie unijnej. Zmodernizowany wówczas fragment kończy się na przystanku Zabrze Zamkowa, przy stadionie Gwarka. Teraz pora na kontynuację – mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Linia nr 5 zyska kolejny fragment nowoczesnego torowiska, a prace wykona firma, która w Zabrzu jest już nieco zadomowiona

– dodaje prezes Tramwajów Śląskich.

W tym konkretnym przypadku przebudowie ulegnie infrastruktura torowa oraz sieć trakcyjna z systemem sterowania i ogrzewania zwrotnic wraz z zabezpieczeniem istniejących instalacji elektroenergetycznych. Aby zminimalizować ograniczenia w komunikacji tramwajowej, na czas prowadzonych robót uruchomimy rozjazd technologiczny, tzw. rozjazd nakładkowy, w pobliżu skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Zamkową. Umożliwi on utrzymanie ruchu tramwajowego od strony Zabrza w trakcie trwania inwestycji – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes KZN Rail Sp. z o.o..

Od strony Bytomia tramwaje będą dojeżdżać do pętli Biskupice, która przebudowana zostanie w ostatnim etapie prac, gdy ruch tramwajowy będzie mógł być prowadzony już po nowym torowisku.

Modernizacja obejmie również perony przystanków: Biskupice Zamkowa, Biskupice Ziemska i Biskupice pętla.

Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z Pętlą Biskupice oraz z rozjazdami” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość prac określona w umowie to niespełna 14,5 mln zł netto.

(nmm)/Tramwaje Śląskie
fot. Tramwaje Śląskie, scr. Google Maps