Przebudowa przepustu w ciągu rzeki Czarniawki potrwa 7 miesięcy. Zawarto umowę z wykonawcą

Przepust w ciągu rzeki Czarniawki zostanie przebudowany. Koszt inwestycji to 1,7 mln zł brutto. Termin wykonania zadania to siedem miesięcy, oznacza to, że obiekt powinien być gotowy w I kwartale 2022 roku.

Umowę z wykonawcą zawarto 14 lipca, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu rzeki Czarniawki (ul. 3 Maja/ Paderewskiego). Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu oraz wykonanie przepustu o nowej konstrukcji prefabrykowanej wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej i ciągów pieszo – rowerowych.


Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm AGAL Sp. z o.o. – Lider, Agata Gomola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych AGBUD – Partner konsorcjum.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze