Program “Czyste Powietrze”. Od czwartku wnioski można składać w Urzędzie Miejskim

W Zabrzu od 1 października uruchomiony zostanie punkt przyjmowania wniosków do Programu „Czyste Powietrze”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zanim wybierzemy się do Urzędu Miasta należy najpierw umówić spotkanie.

Celem Programu “Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych. W ramach projektu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie na:


– źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– mikroinstalację fotowoltaiczną,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarkę drzwiową i okienną,
– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

W związku z sytuacją epidemiologiczną w celu umówienia się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. program należy skontaktować się z Wydziałem Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286) pod numerami telefonów: 32/37-33-488 lub 32/37-33-445.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć tutaj.

(żms)/UM Zabrze
fot. px