Program „Ciepłe Mieszkanie”. Miasto zachęca do wypełniania ankiet wspólnoty i właścicieli lokali

Trwa nabór wniosków o dotacje w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Miasto zachęca wspólnoty mieszkaniowe i indywidualnych odbiorców do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji pomocnych w pozyskaniu dofinansowania.

Zebrane dane posłużą do oszacowania liczby osób zainteresowanych dotacjami oraz zakresu planowanych prac i nie stanowią żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankiety można wypełniać do 28 grudnia.

Miasto planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinasowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór.

Dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej dedykowane jest właścicielom lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszego miasta. W ramach przedsięwzięcia może zostać zawartych do 500 umów na łączną kwotę dofinansowania niemal 12 mln złotych.

Ankiety w formie elektronicznej można wypełnić tu:

Ciepłe Mieszkanie Zabrze – mieszkania pojedyncze,
Ciepłe Mieszkanie Zabrze – wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali.

Szczegółowe informacje, ankiety w formie do wydruku – można znaleźć na stronie miasta – kliknij tu.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze