Prezydent Andrzej Duda w Zabrzu na otwarciu EHTIC. „Projekt unikatowy w naszej części Europy”

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Europejskim Kongresie Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, w trakcie którego oficjalnie otwarto Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej.

Jak pokreślił, otwierane Centrum sprawia, że Zabrze staje się jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej, ale również i europejskiej bioinżynierii i innowacyjnych technologii medycznych.

Prezydent wyraził przekonanie, że wszystko, co dziać się będzie w tutejszych laboratoriach, w istotny sposób przyczyni się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. – Jest to projekt unikatowy w naszej części Europy – wskazywał.

Chcę wyrazić wielką satysfakcję, że w Polsce powstają dysponujące tak mocnym potencjałem ośrodki badawczo-rozwojowe, które dowodzą, że naszą specjalnością są nie tylko konkurencyjne produkty „made in Poland”, ale również wybiegające w przyszłość technologie „created in Poland”

– podkreślał Andrzej Duda. Prezydentowi towarzyszył Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (European HealthTech Innovation Center – EHTIC) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, której celem jest współpraca podmiotów aktywnych w obszarze technologii medycznych oraz kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób.

Europejski Kongres Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia organizowany jest po raz pierwszy. Został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Nadrzędnym celem przyświecającym organizatorom Kongresu jest identyfikacja aktualnych potrzeb systemu ochrony zdrowia oraz inspiracja do rozwoju nowych technologii służących zdrowiu człowieka. Biorą w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu oraz samorządów.

(żms)/prezydent.pl
fot. Jakub Szymczuk/KPRP