Premier Mateusz Morawiecki w Kopalni Guido. “Dobry przykład współpracy samorządu z rządem”

fot. Miasto Zabrze(FB)

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w czwartek Zabrze. W pierwszej kolejności wizytował zabytkową Kopalnię Guido, następnie udał się do hali “Pogoń” by wziąć udział w w Nadzwyczajnej Sesji Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

O swoich wrażeniach po zwiedzeniu filii Muzeum Górnictwa Węglowego szef rządu poinformował w internetowym wpisie.

To właśnie w takich miejscach bije serce Śląska. Ale co istotne, tutaj widać przede wszystkim przeogromny wysiłek pokoleń polskich górników, którzy potrafili stworzyć pod ziemią prawdziwe cuda kultury i inżynierii. Dziś wykuwa się tu przyszłość regionu – napisał premier w mediach społecznościowych po wizycie w Kopalni Guido.


W Zabytkowa Kopalnia Guido wydobywano niegdyś węgiel. A dziś Kopalnia – jako instytucja kultury i ośrodek turystyczny – jest prawdziwym diamentem ziemi śląskiej

– dodał premier.

Obiekt staje się modelowym przykładem nowoczesnej rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Synteza wielu funkcji – turystycznej, edukacyjnej, naukowej i rozrywkowej – jest kluczem do sukcesu – kontynuował Morawiecki.

W internetowym wpisie premier zdradził, jakie są plany rządu wobec naszego regionu, a w szczególności sektora górnictwa.

Musimy wspierać takie miejsca, jak ta kopalnia – duma Zabrza, które wyznaczają jeden z kierunków przyszłej transformacji gospodarczej całego Śląska. Jest to też bardzo dobry przykład współpracy samorządu Zabrza z samorządem wojewódzkim i rządem centralnym – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował także o wsparciu finansowym, jakie przekazane zostanie dla Muzeum Górnictwa Węglowego.

Tutaj wspólnie realizujemy duży program inwestycyjny. Dlatego z satysfakcją podpisałem decyzję o przekazaniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwoty 4 milionów złotych z przeznaczeniem na realizację prac remontowych, konserwatorskich i związanych z zagospodarowaniem terenu Kopalni Guido – poinformował premier.

fot. Miasto Zabrze(FB)

Morawiecki w ostatnim czasie często przyjeżdża do naszego regionu. W sierpniu brał udział m.in. w posiedzeniu Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska. W miniony weekend odwiedził Katowice i Tarnowskie Góry, kilka dni wcześniej pojawił się także w Tychach, Jastrzębiu Zdroju, Chorzowie i Gliwicach.

(żms)/Mateusz Morawiecki(FB)
fot. Miasto Zabrze(FB)