Prekonsultacje zagospodarowania terenów w rejonie ul. Hagera i Drzymały. Opublikowano 2 warianty

Miasto zamierza opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Hagera i ul. Drzymały. Ogłoszono prekonsultacje. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się we wtorek, 25 czerwca, o 17:00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach przy ul. Kossaka 23.

Warianty MPZP dla tego obszaru przedstawiono na dwóch grafikach – do rozważenia przez zainteresowanych mieszkańców jest to, czy znajdą się tam tereny sportowe i zieleni innej, czy też więcej będzie tam usług i przemysłu.

Propozycje dotyczące sposobu zagospodarowania terenu będzie można składać za pomocą formularza ankiety:

  • na spotkaniu prekonsultacyjnym 25 czerwca;
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w Biurze Planowania Przestrzennego przy ulicy Piastowskiej 11, pok. 1-3 (1 piętro) w godz. 7.30 – 15.30;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl do 10 lipca.

Dodatkowe informacje związane z prekonsultacjami można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerem tel. 32 373-35-80 w godz. 7.30- 15.30.

Proponowane rozwiązania, stanowiące podstawę do dyskusji w trakcie prekonsultacji oraz formularz ankiety udostępniony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(żms)/UM Zabrze