Prawie 1300 worków z odpadami, 23 dzikie wysypiska. Zabrzanie posprzątali swoje miasto


Na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w niedzielę, 6 października, odbył się wielki finał akcji zbierania odpadów komunalnych „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”. W inicjatywę zaangażowali się mieszkańcy 11 dzielnic.

Akcja o wymiarze ekologicznym skierowana była do mieszkańców Zabrza. Konkurs miał na celu kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Projekt miał zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności ich właściwej segregacji.

W pierwszej edycji konkursu „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę” wzięło udział 1017 osób. Do akcji zgłosiło się 31 liderów z 11 dzielnic.

W sumie zebrano 1280 worków z odpadami (436 worków z odpadami plastikowymi, 174 worków z odpadami papierowymi, 415 worków z odpadami szklanymi, 255 worków z odpadami nienadającymi się do recyklingu). Zgłoszono także 23 dzikie wysypiska z terenu Zabrza.


W trakcie finału I edycji „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę” wręczono nagrody liderom oraz najbardziej aktywnym uczestnikom konkursu. Listę laureatów ogłosiła Katarzyna Dzióba, zastępca Prezydent Miasta.

Najwięcej osób uczestniczyło w akcji w dzielnicach Helenka (259 osób), Biskupice (193 osoby) i Kończyce (179 osób).

Tam również zebrano najwięcej worków z odpadami (mieszkańcy Kończyc – 501, Helenki – 190, a Biskupic – 109). Nagrodę główną przyznano dzielnicy Kończyce, II nagroda przypadła dzielnicy Helenka, a III nagroda dzielnicy Biskupice.

– Zwycięzca konkursu zyska nowy plac rekreacyjny dla dzieci i seniorów. Urządzenia zostaną oczywiście uzgodnione z radą dzielnicy – ogłosiła Katarzyna Dzióba. – W tym konkursie postanowiliśmy uhonorować społeczności dbające o swoje otoczenie. Dziękujemy Wam za aktywność. Bez ludzi, bez zespołu, nie da się nic zrobić – podkreśliła zastępczyni prezydent Zabrza.

Organizatorem konkursu było Miasto Zabrze, a koordynatorem Wydział Ekologii zabrzańskiego magistratu. Partnerami akcji byli Miejski Ogród Botaniczny i FCC Polska Sp. z o.o.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze