Praca jako sposób resocjalizacji. Powstanie hala produkcyjna przy zakładzie karnym w Zabrzu

fot. ppor. Daniel Bazylewicz/ZK Zabrze

Przy zakładzie karnym na Zaborzu wybudowana zostanie hala produkcyjna dla więźniów. W środę na terenie zabrzańskiej jednostki penitencjarnej gościł Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo.

Program „Praca dla Więźniów” został zainicjowany w 2016 roku przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Jest to realizowana przez Służbę Więzienną inicjatywa wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Jestem wdzięczny Panu Generałowi, że cały czas Służba Więzienna tak dobrze realizuje program “Praca dla więźniów”, Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, wszystkim funkcjonariuszom tu, na miejscu, którzy aktywnie zaangażowali się w to, aby hale produkcyjne powstawały – powiedział podczas konferencji prasowej w Zabrzu wiceminister Michał Woś.


Zakład Karny w Zabrzu sukcesywnie realizuje rządowy program „Praca dla więźniów”. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa. Jednym z 3 filarów programu jest budowa hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych. W Zakładzie Karnym w Zabrzu właśnie rozpoczęła się budowa takiej hali, w której będą pracować skazani.

Nowa inwestycja

W hali o powierzchni 750 metrów kwadratowych początkowo zostanie zatrudnionych odpłatnie 60 skazanych, a w przyszłości nawet 90. Osadzeni po odpowiednim przeszkoleniu będą pracować przy produkcji stolarki otworowej. Dużym atutem jest to, że są to prace proste, które będzie mógł wykonywać praktycznie każdy osadzony zdolny do podjęcia pracy.

Pozwoli to na zwiększenie liczby zatrudnionych skazanych, gdyż do pracy w hali będą kierowani osadzeni, którzy z różnych względów np. charakteru popełnionego przestępstwa czy uzależnienia nie mogą podjąć pracy poza terenem zakładu karnego.

Praca – efektywny środek resocjalizacji

Walor resocjalizacyjny pracy podkreślał Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński.

– Nie ma lepszej resocjalizacji niż praca. Ludzie, którzy trafiają do więzienia czasem pierwszy raz mają sposobność nauczyć się zawodu i ten zawód wykorzystać w praktyce. Pierwszy raz zarabiają pieniądze, są w stanie spłacić wszystkie zadłużenia, zobowiązania alimentacyjne, zadłużenia komornicze i pomagać swoim rodzinom – mówił Kitliński.

– Bardzo się cieszę, że nasze wysiłki przyniosły zamierzony efekt w postaci rozpoczęcia budowy hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu. Dzięki inwestycji duża grupa osadzonych zyska szansę na podjęcie pracy odpłatnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ praca jest jednym z najefektywniejszych i wymiernych środków oddziaływania w procesie resocjalizacji – podkreśla ppłk Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu.

– Uczy systematyczności, kształtuje poczucie odpowiedzialności oraz wywiązywania się z przydzielonych obowiązków. Można powiedzieć, że praca podczas odbywania kary to “trening” przygotowujący do życia na wolności. Nowe umiejętności pozwalają skazanym uwierzyć w siebie oraz w to, że mogą się zmienić i po opuszczeniu zakładu karnego poprawnie funkcjonować w społeczeństwie – dodaje.

Zakończenie budowy hali jest planowane na jesień przyszłego roku.

(oprac. żms)/ZK Zabrze (tekst: por. Katarzyna Jabłońska, mjr Justyna Siedlecka, zdj. ppor. Daniel Bazylewicz)