Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców od Urzędu Pracy. Wnioski najlepiej składać elektronicznie


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Link do wniosku na platformie praca.gov.pl


Dopuszczane jest również złożenie wniosku w następujących formach:

W formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego wniosku do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu.

W formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
– na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
– za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.

(nmm/UM Zabrze)