Pozostałości po stadionie “Koksownika” przejęte przez miasto. Jakie są plany wobec terenu?

fot. scr. Google Maps

Zabrze zamieniło się działkami z Jastrzębską Spółką Węglową KOKS S.A.. W rezultacie dwie nieruchomości przy ulicy Rataja weszły do zasobu miasta, inne przeszły na własność grupy kapitałowej JSW.

Umowa w tej sprawie została podpisana pod koniec grudnia ub. roku.

Na pozyskanym terenie znajdują się pozostałości po stadionie piłkarskim Klubu Sportowego „Koksownik”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszar ten przeznaczony jest m.in. na cele sportowe i rekreacyjne.


Miasto planuje utworzyć tam infrastrukturę sportową dedykowaną młodzieży – uczniom III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczestnikom Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.

Nabycie działek nastąpiło w drodze zamiany. Magistrat w zamian za nieruchomości przy ul. Rataja przekazał JSW KOKS S.A. ekwiwalentne działki w Słonecznej Dolinie.

(żms)/UM Zabrze
fot. scr. Google Maps