Poznaj 5 cech dobrego managera

Osoba zarządzająca w firmie załogą i planująca wszelkie akcje marketingowe, czyli manager, to bardzo odpowiedzialna funkcja. Na tym stanowisku pożądane są osoby, które skończyły zarządzanie zasobami ludzkimi albo marketing i zarządzanie.

Oczywiście muszą wykazywać się również pewnymi cechami osobowości, które są oczekiwane od dobrego managera. Warto je poznać, zanim zacznie się przeglądać oferty pracy na portalu Pracuj.pl.

Potrafi motywować innych

Manager powinien potrafić zarządzać podlegającym mu zespołem i rozdzielać zadania. Nie zawsze motywacja musi wiązać się z wyższym zarobkiem, dodatkami i innymi profitami. Oczywiście zachęta w postaci przekazywania, że jeśli będzie się dobrze pracować, szybko awansuje się na kolejny szczebel jest bardzo ważna. Można jednak stosować inne metody, ale raczej negatywne powinny być ostatecznością. Oczywiście mądry manager powinien potrafić wyznaczać granice, aby nie dać sobie „wejść na głowę”. Powinien budzić szacunek w oczach współpracowników i osób mu podlegających.

Empatyczny

Czasami są sytuacje, które są niezależne od pracownika, tzw. siła wyższa. Manager powinien zawsze wysłuchać i znaleźć odpowiednie rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Dotyczy to zarówno konieczności wzięcia nagłego urlopu, jak również ewentualnych niesnasek i nieporozumień pomiędzy pracownikami. Tutaj oczywiście bardziej niż empatia potrzebna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Nie boi się wyrażać własnego zdania

Niewątpliwie zarządzanie zespołem nie jest łatwe, gdyż nie raz trzeba powiedzieć komuś kilka gorzkich słów. Oczywiście krytyka nie powinna być nigdy skierowana personalnie, a zawsze na obowiązki, które dana osoba ma do wykonania. Manager musi bowiem zawsze działać dla dobra przedsiębiorstwa, wskazywać błędy, po to by podwładny mógł się na nich uczyć. Nie powinien również zapomnieć o wzmocnieniach pozytywnych.

Odpowiedzialny za własne decyzje

Manager zawsze musi brać odpowiedzialność za podjęte decyzje, niezależnie od tego jakie niosą one ze sobą konsekwencje. Nie powinien zrzucać winy na swoich współpracowników i podwładnych, jeśli wykonali wszystko wedle wytycznych. Przede wszystkim powinien umieć podejmować własne decyzje, jednak w oparciu o konsultowanie pewnych kwestii z osobami kompetentnymi w firmie.

Odporny na stres

Praca na stanowisku managerskim, ze względu na wyżej wymienioną odpowiedzialność jest bardzo trudna. Dlatego osoba na tym stanowisku musi umieć radzić sobie ze stresem. Dzięki temu praca może być dla niej prawdziwą przyjemnością.

(materiał partnera)