Powstanie tymczasowy dworzec autobusowy na czas budowy centrum przesiadkowego

Na czas budowy centrum przesiadkowego przy ul. Goethego utworzony zostanie tymczasowy dworzec autobusowy. We wtorek zawarto umowę z wykonawcą tej inwestycji. Wartość zamówienia to blisko 4,5 mln zł.

Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usługi organizacji i utrzymania dworca tymczasowego na czas budowy Centrum Przesiadkowego w Zabrzu przy ul. J. W. Goethego polegającej w szczególności na: zaprojektowaniu oraz wykonaniu dworca tymczasowego, utrzymaniu obiektu, a także zapewnieniu czystości na jego terenie.

Przypomnijmy, że w Zabrzu wybudowane zostaną dwa centra przesiadkowe: w centrum przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia.

W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni około 10,4 tys.m2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem Park&Ride oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi.

W drugiej lokalizacji zaplanowano otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i drobne punkty usługowe. W obydwu centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss & Ride oraz infrastrukturę towarzyszącą (biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R).

Zostaną również przebudowane drogi oraz sieci infrastruktury w zakresie koniecznym do włączenia do infrastruktury centrów przesiadkowych.

Dzięki realizacji projektu transport na terenie Zabrza będzie bardziej atrakcyjny a przesiadanie na wszelkie rodzaje transportu zbiorowego i rowerowego łatwiejsze. Wzrośnie również ilość miejsc parkingowych w Zabrzu, co umożliwi pozostawienie samochodu w centrach przesiadkowych w przypadku kontynuacji podróży innym środkiem transportu. Istotnym efektem realizacji projektu ma być redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze