Powstało 850 metrów ciągu pieszo-rowerowego. Zabrzańska Sportostrada jest już gotowa

Zabrzańska Sportostrada, czyli 850 metrów nowo powstałej ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Janek, służy już sportowi i rekreacji mieszkańców miasta. Trasa została oficjalnie oddana do użytku kilka dni temu.

Rozpoczęta w listopadzie ubiegłego roku inwestycja opierała się na pomyśle mieszkańców, zgłoszonym w ramach budżetu obywatelskiego pod hasłem „Zabrzańskie trasy rowerowe”. Koszt jej realizacji – prawie milion złotych – okazał się znacznie wyższy od założonego przez wnioskodawców. Miasto postanowiło jednak dołożyć brakującą kwotę i zbudować Sportostradę w śladzie drogi wewnętrznej, biegnącej od skrzyżowania z ul. Sportową i Rogera.

W ramach realizacji zadania zostały wykonane zostały następujące roboty:


  • rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie podbudowy jezdni oraz ujednolicenie jej szerokości do 3,5m,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów,
  • oczyszczenie rowów z namułu wraz z ich wyprofilowaniem,
  • wymiana uszkodzonych rur przepustowych pod zjazdami,
  • wykonanie miejsc rekreacji z postaci zatok z wyposażeniem w ławki i kosze na śmieci,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowywanej drogi wewnętrznej,
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Infrastruktura dedykowana rowerzystom w Zabrzu ma długość blisko 100 km. Koncepcja jej rozbudowy została w ostatnim czasie opracowana przy współpracy Miejskiego Oficera Rowerowego oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

(żms)/materiały UM Zabrze
fot. UM Zabrze