Powstała pierwsza kondygnacja Centrum Przesiadkowego przy ulicy Goethego (zdjęcia)

Na naszych oczach rośnie jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w historii naszego miasta – centrum przesiadkowe przy ul. Goethego. Mimo trudnych warunków geologicznych, konieczności przeprojektowania posadowienia budynku i wzmocnienia podłoża, trwają prace nad wznoszeniem konstrukcji obiektu.

Obecnie wykonawca przygotowuje się do betonowania ostatniej sekcji stropu nad parterem. Jednocześnie wznoszone są elementy szkieletu pierwszego piętra, a w bieżącym tygodniu rozpoczęto również szalowanie kolejnego stropu.

Umowa na budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie: ul. J. Goethego, placu Dworcowego oraz ul. 3 Maja w Zabrzu podpisana została w zabrzańskim magistracie pod koniec 2021 roku. Zakończenie przedsięwzięcia w owym czasie datowano na 30 kwietnia 2023 r. Ze względu na nieoczekiwane okoliczności, dziś trudno oczekiwać, by udało się dotrzymać terminu.

W najbliższych tygodniach, gdy pojawią się sprzyjające warunki pogodowe, wznowione zostaną również roboty drogowe w ciągu ul. Goethego.

Na wcześniejszym etapie prac przy infrastrukturze drogowej sąsiadującej z dworcem i powstającym obiektem, przełożono instalacje gazowe, wodne, elektryczne i gazowe. Było to konieczne, by móc wybudować w tym miejscu nową infrastrukturę.

Powstający budynek będzie miał docelowo cztery kondygnacje. Na pierwszej znajdą się perony komunikacji publicznej, na drugim i trzecim poziomie znajdą się miejsca parkingowe. Będzie ich 140. Na samej górze powstanie ogród oferujący chwilę relaksu pasażerom oczekującym na transport.

W ramach umowy przewidziano:

 • budowę obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układu komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem;
 • przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
 • przebudowę instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych;
 • przebudowę drogi, dojazdów, chodników, placów manewrowych;
 • budowę obiektów małej architektury, stojaków ma rowery, ławek, koszy;
 • budowę infrastruktury związanej z elektromobilnością;
 • budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
 • wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego;
 • wykonanie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów.
 • Wartość umowy to ponad 54,7 mln zł.

  (żms)/UM Zabrze
  fot. Paweł JaNic Janicki/UM Zabrze