Policyjna akcja na drogach Zabrza i całego kraju. “Kaskadowy pomiar prędkości”

Kierowcy – noga z gazu. Zabrzańska i ogólnopolska policja prowadzi w środę działania „Kaskadowy pomiar prędkości”, których celem jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze będą reagować, poza wykroczeniami w postaci przekroczenia prędkości, również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Policjanci, w ramach działań, dokonują pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególnym nadzorem obejmują m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość – informuje policja.


Szczególną rolę podczas akcji mają policyjne zespoły „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. przekraczanie prędkości.

Policja przypomina

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszanie prędkości w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności, a także wzmożona czujność niezbędna m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

(żms)/KMP Gliwice
fot. KMP Zabrze