Połączą dwie dzielnice Zabrza z Elektrociepłownią w Miechowicach. Powstaną 3 km sieci ciepłowniczej

fot. UM Zabrze

W Zabrzu wybudowany zostanie blisko 3-kilometrowy odcinek sieci ciepłowniczej, którą ekologiczne ciepło popłynie do Rokitnicy i Helenki. To drugi etap projektu, dzięki któremu dwie północne dzielnice miasta zyskają dostęp do ekologicznego ciepła systemowego.

Kontrakt podpisany we wtorek w Ratuszu pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm sp. z o. o. dotyczy zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu”. Sieć, której powstanie przewiduje umowa, przebiegnie od punktu KP na terenie Bytomia przez drogę krajową DK 94 i miasto Zabrze (głównie przez tereny Lasów Państwowych) do ul. Jordana.

Łączna długość tego odcinka to 2820 m, a wartość inwestycji to ponad 13 mln zł, z czego ponad 6 mln kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Przypomnijmy, że w styczniu ZPEC podpisało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas niezasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.


Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica.

Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Wskutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica. Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

W ramach inicjatywy 4 sierpnia br. w Zabrzu podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jej wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz istotne ograniczenie emisji pyłów.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice szacuje się na prawie 41 milionów zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wynosi 14,3 mln zł, czyli ok. 35 proc. kosztów całkowitych. Ponadto firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł na realizację inwestycji.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze