Piknik “Radosna Europa” z okazji 15-lecia akcesji do Unii. Przewidziano szereg atrakcji


1 maja będziemy świętować 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Parku 12C Sztolni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 odbędzie się piknik “Radosna Europa”.

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza w godzinach 15:00-18:00.

W programie pikniku m.in.: konkursy, gry i zabawy dla dzieci, wspólne śpiewanie “Ody do radości” oraz koncert Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza.


[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Warto zaznaczyć, że środki unijne odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju Zabrza.[/perfectpullquote]

Dzięki pozyskanym dotacjom możliwa była realizacja wielu ważnych przedsięwzięć drogowych, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, budowa obiektów sportowych, realizacja wielu projektów rewitalizacyjnych, w tym m.in. przebudowa terenów wokół Bytomki czy też udostępnienie kolejnych obiektów poprzemysłowych dla ruchu turystycznego.

(żms)/UM Zabrze
fot. High Flyers