Pierwszeństwo w obsłudze klienta w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Kto załatwi sprawy poza kolejnością?

Osoby niepełnosprawne, z małymi dziećmi oraz ciężarne, a także seniorzy 70+ będą obsługiwani w Urzędzie Miejskim w Zabrzu poza kolejnością. Już wkrótce na Sali Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pojawią się odpowiednie oznaczenia.

Kwestia priorytetowej obsługi klientów uprzywilejowanych nie jest wprawdzie obecnie uregulowana w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wierzymy jednak, że postawa wzajemnej życzliwości i zrozumienia zagości na stałe w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W ostatnich latach zwyczaj przepuszczania osób uprzywilejowanych został trochę zapomniany. Zdarzają się sytuacje, kiedy kobiety w ciąży lub osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi muszą czekać na swoją kolej. Nie zawsze nasi pracownicy są w stanie dostrzec takie osoby i obsłużyć je poza kolejnością. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie odpowiednich oznaczeń – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.


(żms)/UM Zabrze
fot. scr. Google Maps