Osoby z niepełnosprawnością mogą tu przetestować samodzielne życie. Otwarto mieszkanie treningowe


Przy ul. Wawrzyńskiej 20c otwarto w czwartek mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstało w wyniku współpracy między miastem a Zabrzańskim Towarzystwem Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Mieszkanie treningowe to jedno z jedenastu zadań, które zrealizowane zostaną w ramach projektu “Z Inkluzją na Ty – testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”. Jak informuje Lucyna Balcerak, koordynator ds. merytorycznych w projekcie – z możliwości, jakie stworzono w lokalu, skorzystać będzie mogło docelowo 300 osób. Chętnych do wzięcia udziału w projekcie można zgłaszać bezpośrednio w Centrum Wsparcia Środowiskowego (MOPR w Zabrzu). Muszą mieć ukończone 16 lat.

Mieszkanie treningowe to wielka szansa dla naszych wychowanków na nabycie nowych umiejętności i doświadczeń, a także start w samodzielne życie

– twierdzi Iwona Płatek, dyrektor Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu. – Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą spokojnie załatwić swoje sprawy, choćby zaplanować wizytę u specjalisty i zadbać o swoje zdrowie. W tym czasie ich dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę i zdobywają nowe umiejętności.


Lokal przy ul. Wawrzyńskiej wyposażono m.in. ze środków przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu “Z Inkluzją na Ty”. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski wygrało też jeden z konkursów ogłaszanych przez Fortum. Nagroda finansowa została wykorzystana na doposażenie mieszkania treningowego.

Wśród zadań, które zrealizowane zostaną, bądź już zostały zrealizowane w ramach tego projektu warto wymienić choćby: Centrum Wsparcia Środowiskowego (MOPR), trening mieszkaniowy w domu rodzinnym, świetlice popołudniowe, skoordynowaną opiekę medyczną czy też budowanie kręgów wsparcia i wsparcie psychologiczne dla opiekunów.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze