Osadzeni z Zakładu Karnego w Zabrzu szyją maski. Trafiają do fundacji, DPS-ów i… policji


W trudnych czasach pandemii koronawirusa osadzeni w zakładach karnych na terenie śląska mają okazję zrobić coś dla innych. W ramach programu resocjalizacyjnego szyją maseczki, m.in. w zabrzańskiej placówce.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazali 180 maseczek Fundacji “Dobra Akcja”. Trafią one do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic. Na tym nie poprzestajemy, szyjemy dalej, w pomoc angażujemy kolejnych skazanych. Już niedługo kolejną partię 500 sztuk maseczek otrzyma Dom Dziennego Pobytu “Rodzina” w Zabrzu” – podkreśla ppor. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.

Zawsze gotowi do pomocy

Funkcjonariusze Służby Więziennej resocjalizują i pomagają w walce z koronawirusem. Szycie maseczek w ramach programów resocjalizacyjnych jest realizowane we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych na Śląsku. Więźniowie szyją prawie 2 tys. maseczek dziennie, a liczba ta w miarę pozyskiwanych przez skazanych umiejętności, stale rośnie.


Uszyte maseczki trafiają w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga m.in. do takich placówek jak szpitale, domy pomocy społecznej, domy opieki, stowarzyszenia czy samorządy, a stamtąd do konkretnych osób będących w potrzebie. Skazani na Śląsku szyją maseczki także dla śląskiego garnizonu Policji, dokąd finalnie trafi ich aż 20 tysięcy – dodaje mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Resort Sprawiedliwości Pomaga

W związku ze stanem epidemii i dużym zapotrzebowaniem na środki chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa administracja zabrzańskiej jednostki włączyła się w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienna pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Odpowiedzieliśmy na apel o pomoc różnych instytucji, z którymi współpracujemy już od wielu lat – między innymi Fundacji “Dobra Akcja”. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że w trudnych sytuacjach zawsze można na nas liczyć. Tak też było w tym przypadku. Wielu funkcjonariuszy wykazało się ogromnym zaangażowaniem, aby jak najszybciej rozpocząć produkcję maseczek wielorazowego użytku. Niektórzy wychowawcy nauczyli się nawet szyć na maszynie, aby potem te umiejętności przekazywać skazanym – powiedziała ppłk Dorota Wyląg, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu.

Cegiełka w walce z epidemią

W miniony czwartek funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zabrzu przekazali 180 sztuk maseczek wielokrotnego użytku Olgierdowi Gerszyńskiemu, dyrektorowi Fundacji „Dobra Akcja” z Gliwic.

Uszyli je skazani z materiału przekazanego przez fundację podczas zajęć programu readaptacji społecznej “Nić empatii”. W proces zaangażowani są także funkcjonariusze zabrzańskiej jednostki.

To oni nadzorują pracę skazanych, uczą ich obsługi maszyn, a nawet sami siadają do maszyn i szyją – w ten sposób oddziałują na osadzonych poprzez przykład własny.

Jestem wdzięczny dyrekcji jednostki, funkcjonariuszom oraz skazanym za okazane wsparcie. To ogromna pomoc dla mieszkańców regionu śląskiego, dla których ostatnie dni są szczególnie trudne z uwagi na wzrost zakażeń. Otrzymane maseczki trafią do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, który rozdysponuje je wśród najbardziej potrzebujących – powiedział dyrektor fundacji. – Współpraca z Zakładem Karnym w Zabrzu w ramach różnych akcji charytatywnych trwa już od kilku lat i zawsze przynosi wymierne korzyści.

(nmm)/Zakład Karny w Zabrzu
fot. Zakład Karny w Zabrzu