Nowy skwer na zbiegu ulic Bończyka i Cmentarnej. W centralnym punkcie „rzeźba” z pni drzew

`

Na zbiegu ul. Cmentarnej i Bończyka w dzielnicy Zandka do użytku oddano nowy skwer, który powstał na zrekultywowanym terenie po wyburzonym budynku. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to blisko 300 tys. zł.

Ponad 240 tys. zł wydane na tę inwestycję stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona przestrzeń”.

Na zrekultywowanym terenie wytyczono ścieżki i placyk centralny, na którym powstała „rzeźba” z pni drzew. Naturalne głazy ułożono w grupy, które tworzą kilka niewielkich wypiętrzeń. Wiosną przyszłego roku skwer ukaże się w pełnej krasie, bo dopiero wtedy rozrosną się byliny i krzewy.

Oprócz tego, podczas uroczystego otwarcia tego miejsca zasadzono tam siedem sadzonek oliwnika dwubarwnego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności – dzielnicowi radni, mieszkańcy – także Ci najmłodsi – uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Zabrzu, którzy przygotowali mini-program artystyczny.

Rewitalizacja zabytkowej dzielnicy Zandka to proces, który realizowany jest od wielu lat. W 2008 r. miasto przeprowadziło pionierski w skali kraju wykup mieszkań tzw. „pohutniczych”. Za kwotę około 21 mln zł wykupiło 83, w większości prawie stuletnie, budynki. Obecnie w dzielnicy prowadzone są działania rewitalizacyjne. Dawny blask przywrócono już m.in. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 16 przy ul. Cmentarnej oraz budynkowi „Starej Gazowni” przy ul. Stalmacha 7, gdzie funkcjonuje Centrum Usług Społecznych.

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z WFOŚiGW przeprowadzono też termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w 11 budynkach mieszkalnych przy ul. Tomeczka, ul. Lazara i ul. Cmentarnej.

(żms)/UM Zabrze
fot. Paweł JaNic Janicki/UM Zabrze