Nowy projekt komunikacji miejskiej w Zabrzu. Mieszkańcy mają kilka dni na wyrażenie opinii

Jak powinna działać komunikacja miejska? Mieszkańcy naszego miasta będą mogli przekazać swoje opinie na temat projektu zmian obsługi i oferty przewozowej transportu zbiorowego na terenie Zabrza.

Konsultacje społeczne, które rozpoczną się od poniedziałku, 23 stycznia, będą trwały do soboty, 28 stycznia. Projekt uwzględnia między innymi:

– zmiany tras przejazdu niektórych linii autobusowych,

– uruchomienie nowych linii autobusowych,

– uruchomienie komunikacji do obszarów peryferyjnych, pozbawionych komunikacji,

– odciążenie układu drogowego miasta poprzez zmienienie częściowo trasy przejazdu taboru autobusowego, co wpłynie na znaczącą poprawę i upłynnienie ruchu na danym odcinku.

Projekt, którego dotyczą zapowiadane konsultacje jest do pobrania tutaj.
Mieszkańcy miasta mogą składać swoje wnioski i opinie do projektu pisemnie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sekretariat Biura Głównego Inżyniera Miasta, ul. Religi 1, pokój 217) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat_gim@um.zabrze.pl.

(żms)/UM Zabrze
fot. mat. organizatora