Nowy chodnik zastąpi starą kładkę. Obiekt ma być gotowy w marcu przyszłego roku

Już wkrótce pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza powstanie nowe przejście, które zastąpi istniejącą tam do tej pory kładkę (pozostałości po Kopalni Piasku Kotlarnia).

W Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1 podpisana została umowa dotycząca wykonania tego zadania. Zgodnie z jej zapisami wykonany zostanie chodnik o szerokości czterech metrów, po obu jego stronach zamontowane zostaną balustrady o długości około 50 metrów.

W śladzie torowiska, aby umożliwić w przyszłości poprowadzenie tutaj ścieżki rowerowej, w projektowanym nasypie wykonany zostanie przepust z blach falistych.

Światło przepustu zapewni skrajnię dla rowerzystów. Długość całkowita przepustu, mierzona na poziomie dna wykopu, równa będzie 17,20 m. Wzdłuż nowego przejścia zostanie wybudowane nowoczesne oświetlenie w technologii LED z własnym zasilaniem fotowoltaicznym.


Wykonawcą robót budowlanych będzie konsorcjum firm: AMBET Sp. z o.o., Sp. k.- Lider z Bytomia oraz TRANZIT Sp. z o.o. – Partner z Moskorzewa.

Wartość zamówienia opiewa na kwotę ponad 850 tys. zł. Firma ma pięć miesięcy od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Powinny więc zostać ukończone do 20 marca 2022 r.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze