Nowe schronisko dla zwierząt ma być gotowe w tym roku. Budowa sfinansowana z rządowych środków

Zupełnie nowa siedziba schroniska dla zwierząt w Zabrzu ma być gotowa jeszcze w tym roku. Inwestycja finansowana w całości z Funduszu Inwestycji Lokalnych powstaje w Biskupicach, przy ulicy Bytomskiej.

W budynkach schroniska zastosowane zostaną rozwiązania ekologiczne, takie jak np.: ujęcie wód deszczowych z dachów, która zostanie wykorzystana do mycia terenu i wybiegów dla psów, wspomaganie ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, a także nowoczesne kotły niskotemperaturowe piątej generacji.

Co istotne obiekt służył będzie nie tylko bezdomnym zwierzętom, ale spełni też funkcje edukacyjne i szkoleniowe.

Psitulmnie będzie tam koordynować pracę wolontariuszy oraz organizować zajęcia m.in. dla dzieci, seniorów czy osób z niepełnosprawnością.


Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Sp. z o.o., Sp. K. z Tychów wyłoniona w przetargu publicznym. Ich koszt to blisko 15,2 mln zł brutto i w całości zostanie on pokryty z pozyskanych przez miasto środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022 r.

Nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt, które powstaje w Zabrzu przy ul. Bytomskiej zlokalizowane będzie na działce o powierzchni 23 tys. m2. Powierzchnia zabudowy działki obiektami schroniska obejmuje powierzchnię 2,5 tys. m2, a powierzchnia biologicznie czynna działki obejmuje 76,6 proc. powierzchni działki.

W ramach budowy nowego schroniska wykonanych zostanie pięć obiektów kubaturowych, w tym: dwukondygnacyjny budynek wejściowy schroniska o powierzchni użytkowej 624,3 m2 z zewnętrzną klatką schodową i płaskim dachem.

Powstaną też 44 podwójne boksy dla psów wraz z komunikacją oraz z pomieszczeniami pomocniczymi, magazynami, kuchnią, kotłownią, warsztatami i toaletami; jednokondygnacyjny budynek kociarni z dachem płaskim murowanym w technologii tradycyjnej; jednokondygnacyjny budynek kwarantanny z prefabrykowanych boksów z dachem płaskim wraz z zewnętrznymi częściowo zadaszonymi wybiegami oraz wiatą przeznaczoną na chłodnie i skład drewna i paliwa.

Powierzchnia użytkowa budynku kwarantanny wyniesie 230,19 m2. Powstaną też drogi komunikacyjne obiektu z kostki betonowej, wykonanie zagospodarowania patio obiektu z kostki granitowej połączonej z trawnikami, wykonanie ogrodzenia obiektu schroniska.

Z ulicy Bytomskiej na… Bytomską, ale w innym miejscu

Przypomnijmy, że w Zabrzu działa od lat Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt “Psitul mnie”, prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Zabrzu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Bytomskiej 133 w Zabrzu-Biskupicach. Po zakończeniu inwestycji zmieni lokalizację, ale nie przeprowadzi się daleko. Zostanie w Biskupicach, przy ulicy Bytomskiej.

Nowa siedziba wybudowana zostanie jednak bliżej granicy z Bytomiem, z dala od wszelkich zabudowań. Będzie tu nie tylko więcej miejsc i przestrzeni dla podopiecznych, ale też dla pracowników, którzy zyskają nowy, komfortowy budynek administracyjny.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze/ Paweł JaNic Janicki