Nowe drogi w Pawłowie mają powstać w ciągu 6 miesięcy. Zawarto umowy z wykonawcami prac

W dzielnicy Pawłów wybudowane zostaną dwie nowe drogi. We wtorek, 4 stycznia, zawarto umowy z wykonawcami prac budowlanych. W obu przypadkach realizacja inwestycji ma zakończyć się do 4 czerwca br.

Pierwsza umowa została zawarta z firmą ENERGOBUD z Rudy Śląskiej na budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Pawłów z podziałem na części. Część 1 – ul. Rodzinna. Realizacja zadania obejmuje:

 • budowę jezdni o szerokości 4,5 m z betonowej kostki brukowej na odcinku około 60 m,
 • budowę utwardzonego pobocza z mieszanki kruszyw, o szerokości 0,75 m,
 • przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego,
 • budowę odcinka kanalizacji deszczowej, średnicy 200 mm wraz z wpustem deszczowym,
 • budowę kanału technologicznego.

Wartość umowy to 147,6 tys. zł, a termin zakończenia robót 4 czerwca 2022 roku.


Kontrakt na realizację drugiego przedsięwzięcia zawarto z firmą P. P. U. H. „LIBUD” Liberda z Czeladzi. Obejmuje ono budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Pawłów z podziałem na części. Część 2 – ul. Familijna. W ramach zlecenia wykonane zostaną takie prace, jak:

 • budowę jezdni o szerokości 4,5 m z betonowej kostki brukowej na odcinku około 110 m,
 • budowę utwardzonego pobocza z mieszanki kruszyw, o szerokości 0,5 m,
 • przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego,
 • budowę odcinka kanalizacji deszczowej, średnicy 200 mm wraz z wpustami deszczowymi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę instalacji oświetlenia drogowego.

Wartość umowy to 402,6 tys. zł, a termin zakończenia robót: 4 czerwca 2022 roku.

(żms)/MZD Zabrze
fot. px