Nowa siedziba stowarzyszenia „Kontakt”. Organizacja dostępna jest teraz w samym centrum Zabrza

Otwarto nową siedzibę stowarzyszenia „Kontakt” w Zabrzu. Od teraz będzie ono działać w oficynie przy ul. 3 Maja 27 w ścisłym centrum miasta. Wcześniej organizacja działała na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu.

W czerwcu minionego roku z powodu coraz większych ograniczeń lokalowych w SPS nr 41 Stowarzyszenie stanęło przed koniecznością poszukiwania nowego miejsca do prowadzenia działalności statutowej. Na początku tego roku, we współpracy z Urzędem Miejskim, udało się znaleźć lokal dostosowany do potrzeb „Kontaktu” i jego podopiecznych.

Dzięki zaangażowaniu osób działających w Stowarzyszeniu oraz pomocy darczyńców i wolontariuszy przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w realizację zadań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia.

Realizowane zadania mają na celu włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego poprzez: promowanie osób niepełnosprawnych w środowisku ich zdolności i zainteresowań; tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz przygotowanie jej do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości; przestrzeganie, respektowanie praw osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze