Nowa droga rowerowa i nasadzenia wzdłuż ul. Ofiar Katynia. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu

Jak informuje MZDiII, we wtorek zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Katynia w związku z projektem nasadzeń dla wybranych terenów zieleni na terenie Zabrza.

Najkorzystniejsza oferta w przetargu na to zadanie została złożona przez MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach. Koszt inwestycji brutto to około 1,4 mln zł. Termin realizacji zamówienia upłynie w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. 21 kwietnia 2022 roku).

Inwestycja będzie polegała na budowie wydzielonego ciągu rowerowego poza pasem drogowym ul. Ofiar Katynia w Zabrzu dla obsługi terenów przyległych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy w powiązaniu z wykonanym odrębnym projektem nasadzeń.

Projektowana ścieżka rowerowa o długości ponad 1000 metrów ma spełniać funkcję komunikacyjną związaną z połączeniem rowerowym dzielnic Mikulczyce i Rokitnica, równocześnie ma komunikacyjnie obsługiwać rozwijające się gospodarczo tereny Strefy Ekonomicznej KSSE Zabrze. Droga ma pełnić również funkcją sportowo – rekreacyjną prowadząc ruch z centrum Miasta Zabrze do terenów leśnych zlokalizowanych w północnej części miasta (Rokitnica, Helenka).


(żms)/MZDiII Zabrze
fot. zdj. poglądowe/px