Nowa droga na odcinku ul. Skłodowskiej-Curie. Podpisano umowę z wykonawcą prac

W ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza, wybudowana zostanie nowa droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. We wtorek zawarto umowę z wykonawcą robót.

Prace zrealizuje firma NOVUM STONE EXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Katowic.

Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” opracowana została przez biuro Pracownia Projektową Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z Trzebini.


Realizacja zadania obejmuje budowę drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Tatarkiewicza do ul. Franciszkańskiej.

Nowa droga będzie posiadać ujednoliconą szerokości 5 m oraz będzie odwadniana do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. Droga zostanie wyposażona w chodniki szerokości 2 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kostki brukowej.

Ponadto planowane jest wykonanie miejsc postojowych wzdłuż projektowanej drogi do parkowania prostopadłego oraz równoległego. Zjazdy zostaną przebudowane w granicach działek Inwestora i dostosowane wysokościowo do nowej nawierzchni. Zaprojektowano również budowę oświetlenia na całej długości projektowanej drogi (15 latarni oświetleniowych po północnej stronie drogi).

W celu uspokojenia ruchu zostaną wykonane dwa progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej.

Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości prawie miliona złotych (993 515 zł) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty powinny zostać ukończone do 30 maja 2022 r., a wartość umowy na ich wykonanie wynosi ponad 1,8 mln zł.

(żms)/UM Zabrze