Najlepsze szkoły średnie w Zabrzu? Ranking “Perspektyw” nie pozostawia wątpliwości

W kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie, 10 stycznia odbył się finał 21. Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Wśród najlepszych szkół z całej Polski znalazły się też placówki z Zabrza.

Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwiająca porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych.

W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.


W czołówce wyróżnionych śląskich placówek znalazły się takie zabrzańskie szkoły, jak:
– Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego (14. miejsce)
– III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi (26. miejsce)
– I LO im. prof. Zbigniewa Religi (53. miejsce)
– Publiczne LO Tow. Salezjańskiego im. św. D. Savio (54. miejsce)
– Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZS nr 18 (78. miejsce)
– II LO (102. miejsce)
– VII LO (ZS nr 10 im. J. Groszkowskiego) (117. miejsce)
– XII LO (ZSS) (125. miejsce)
– VIII LO (132. miejsce)
– Liceum Plastyczne (133. miejsce).

Wyniki rankingu dostępne są na stronach:
www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl

(żms)/UM Zabrze