Najlepsze liceum i technikum w Zabrzu w rankingu „Perspektyw”. Które szkoły trafiły na listę?

fot. scr. google maps

Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego i Technikum nr 7 ZS nr 10 im. J. Groszkowskiego wypadły najlepiej w rankingu maturalnym miesięcznika „Perspektywy”. Jakie jeszcze zabrzańskie szkoły znalazły się wysoko w zestawieniu?

Już po raz 24. miesięcznik „Perspektywy” przygotował coroczny ranking liceów i techników. Wzięło w nim udział 2421 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Pod uwagę brano sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych. Wśród najlepszych szkół z całej Polski znalazły się też placówki z Zabrza.

Najlepsze zabrzańskie licea:

 • Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego – Złota Tarcza,
 • III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – Srebrna Tarcza,
 • Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. D. Savio – Srebrna Tarcza,
 • I LO im. prof. Zbigniewa Religi – Brązowa Tarcza,
 • II LO – Brązowa Tarcza.
 • Najlepsze zabrzańskie liceum w rankingu maturalnym: Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego.


  Najlepsze zabrzańskie technikum w rankingu maturalnym: Technikum nr 7 ZS nr 10 im. J. Groszkowskiego.

  Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 i Rankingu Techników 2022 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2022, Rankingu Maturalnego Techników 2022 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022.

  W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech grup: przewodniczący i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W tej edycji Kapituła Rankingu po raz drugi pracowała pod kierownictwem prof. Barbary Marcinkowskiej, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2021 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

  W zestawieniu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

  Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

  Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej przygotowano również rankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich. Więcej o tegorocznym rankingu Perspektyw można przeczytać TUTAJ.

  (żms)/UM Zabrze
  fot. scr. Google Maps