Na sześciu przejściach dla pieszych w Zabrzu pojawiło się dodatkowe oświetlenie

fot. scr. youtube

Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej i Franklina Roosevelta niedawno została zakończona.

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o. o., z Radzionkowa. Wartość robót wynioał 192 363,05 PLN brutto. Zadanie w 49,5% objęte zostało dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, łącznie z przebudową ul. Piłsudskiego i budową ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta.

W ramach zadania zostały wykonane doświetlenia 6 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. 3 Maja.

Zakres robót obejmował budowę linii kablowych oświetleniowych, słupów oświetleniowych, zabudowę opraw oświetleniowych, montaż wysięgników, zabudowę elementów sterowania oświetleniem oraz ochrony przeciwporażeniowej.


(nmm)/UM Zabrze
fot., wid. UM Zabrze