Na dopełnienie tego obowiązku mamy rok lub tylko dwa tygodnie. Możliwe grzywny. Czym jest CEEB?

Złożyliście już deklarację dotyczącą rodzaju ogrzewania w domu? Zabrzański magistrat przypomina, że 1 lipca uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd “poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1MW.


Jak można złożyć deklarację?

  • elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego,
  • papierowo – w Urzędzie Miejskim lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Deklaracja znajduje się na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?

  • 12 miesięcy dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca;
  • 14 dni dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

(żms)/UM Zabrze
fot. px