Most w ciągu ulicy Trębackiej w Zabrzu zostanie zamknięty. Roboty budowlane mają potrwać 5 miesięcy

Most w ciągu ul. Trębackiej w Zabrzu będzie przebudowywany, z tego powodu odcinek ulicy zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Wyznaczono już objazd tego obiektu – prowadzi przez Bytom i Rudę Śląską.

Rozpoczęcie robót zaplanowano na poniedziałek, 1 lipca.

Zamknięty zostanie przejazd przez obiekt i wyznaczony będzie objazd najkrótszą alternatywną trasą – tj. ulicami Bytomską w Zabrzu, Stara Cynkownia w Bytomiu oraz Piastowską i Wolności w Rudzie Śląskiej – informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.

W związku z zamknięciem odcinka ulicy Trębackiej na wysokości mostu nad rzeką Bytomką dla ruchu samochodowego, uniemożliwiony zostanie równie przejazd autobusów linii nr 39 w obu kierunkach

– dodaje MZD. Możliwy będzie jedynie ruch pieszy, którego utrzymanie możliwe będzie poprzez wykonanie tymczasowej kładki.

Planowany czas wykonania robót to około 5 miesięcy. Prosimy o bezpieczną jazdę i o stosowanie się oznakowania tymczasowego – apelują drogowcy. Szczegóły objazdu prezentuje mapka.

Przebudowa będzie realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 1: Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”. Inwestycja pochłonie ok. 4,35 mln zł, z czego 3,1 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane jeszcze z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegóły inwestycji:

  • Nośność mostu – klasa A;
  • Konstrukcja i geometria: most belkowy, belki prefabrykowane typu „Kujan”, całkowita długość obiektu 15 m, rozpiętość teoretyczna 14,35 m, całkowita szerokość obiektu 13,1 m;
  • Geometria pasów ruchu: szerokość jezdni: 2×3 m = 6 m, szerokość ciągu pieszego 2 m, szerokość ścieżki rowerowej 3 m, spadek poprzeczny na jezdni dwustronny 2 %, spadek poprzeczny na chodnikach 3 %, spadek podłużny 1,75 %;
  • W zakresie przekraczanego terenu: światło poziome mostu: 13,5 m;
  • W zakresie drogowym i infrastruktury podziemnej: przebudowa jezdni na długości ok. 136 m, szerokości 6 m, z nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, przebudowa chodników na długości ok. 203 m, o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej.

(żms)/MZD Zabrze
fot. scr. Google Maps, mapka: MZD ZABRZE