Most w ciągu ulicy Jagiellońskiej zostanie przebudowany. Zawarto umowę z wykonawcą prac

Wyłączony z ruchu most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeka Bytomką zostanie przebudowany. Zakończyło się postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Inwestycja pochłonie ponad 4,7 mln zł.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką”, zostanie dofinansowane dotacją celową w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 4,2 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła spółka Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” ze Skoczowa, z którą została zawarta umowa. Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia do maja 2025 r.

Stary, wysłużony most nad Bytomką w ciągu ul. Jagiellońskiej zostanie rozebrany, a w jego miejscu wybudowany zostanie nowy wraz z infrastrukturą podziemną

– informuje Urząd Miejski w Zabrzu w mediach społecznościowych.

– Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni na długości około 63 metrów i szerokości 7 metrów, z nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, przebudowę chodników na długości ok. 126 metrów o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, energetycznej NN, sieci oświetlenia ulicznego, sieci niezidentyfikowanych oraz budowę kanału technologicznego – doprecyzowuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.

Podstawowe parametry techniczne mostu: II klasa obciążenia pojazdami samochodowymi; 8 metrów to długość płyty przęsła obiektu (wzdłuż osi obiektu); 13,1 metrów to szerokość przęsła obiektu; 7 metrów szerokości będzie miała jezdnia.

(żms)/Miasto Zabrze (FB), MZD Zabrze
fot. Miasto Zabrze (FB)