Mniej kopciuchów w Metropolii, o dofinansowanie mogą starać się też mieszkańcy Zabrza. Wkrótce nabór

fot. zdj. poglądowe

Z Metropolii zniknie 200 starych pieców na paliwa stałe w budynkach osób ubogich energetycznie. Działania, polegające m.in. na likwidacji kopciuchów, będą prowadzone w 11 gminach, w tym w Zabrzu, w ramach programu STOP SMOG.

W środę (26 października) w Warszawie podpisano w tej sprawie porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako pierwszy podmiot zbiorowy w Polsce złożyła wniosek do rządowego programu STOP SMOG, w imieniu 11 gmin leżących w granicach G-ZM.

Są to: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Katowice, Mysłowice, Sośnicowice, Tychy i Zabrze.

W ramach programu na terenie tych 11 gmin zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie. Zgodnie z wnioskiem nastąpi likwidacja niespełniających standardów niskoemisyjnych źródeł ciepła w 199 budynkach jednorodzinnych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

Całkowita kwota porozumienia wynosi 11,1 mln zł, w tym współfinansowanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w wysokości 7,8 mln zł. Oprócz zawarcia porozumienia z NFOŚiGW, Metropolia będzie odpowiedzialna za doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto GZM udzieli gminom pomocy finansowej na poziomie 15 proc. wartości porozumienia.

Zadaniem gmin będzie nabór i weryfikacja wniosków mieszkańców, co nastąpi na początku 2023 roku, a także wspólna z GZM promocja działań. Samorządy będą także kontrolować utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu prac budowlanych.

Program STOP SMOG jest obsługiwany przez NFOŚiGW, natomiast Metropolia może w nim uczestniczyć dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z początkiem stycznia 2021 r.

Poprawa jakości powietrza to jedno z głównych wyzwań Metropolii. Problemem jest wysokie, maksymalne stężenia pyłów zawieszonych, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Głównym źródłem emisji są piece i przestarzałe kotły węglowe. Program STOP SMOG ma być wsparciem dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania.

(mat. pras. GZM)