Minister rozwoju i technologii w Zabrzu. Kolejne 2 miliony zł na remonty mieszkań komunalnych

Miasto pozyskało blisko 2 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na modernizację osiemnastu mieszkań komunalnych w gminnej nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 1. W środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekazał na ten cel symboliczny czek.

Dziś na wniosek i z inicjatywy pani prezydent Zabrza, przekazujemy na jej ręce dwa miliony złotych na wyremontowanie nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 1 – stwierdził podczas spotkania, które odbyło się w Mikulczycach minister Buda.

To kolejna transza rządowych pieniędzy, która trafiła do naszego miasta z przeznaczeniem na inwestycje mieszkaniowe.

Warto dodać, że Zabrze od wielu lat systematycznie składa z powodzeniem wnioski o rządowe dopłaty do remontu pustostanów komunalnych i postrzegane jest jako lider wśród gmin starających się o tego typu wsparcie finansowe. Tylko w 2022 roku Zabrze otrzymało 786 tys. zł na remont dziesięciu mieszkań, a w tym roku pozyskało kolejną kwotę opiewająca na niemal 2 mln zł.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii, a bezzwrotnych grantów z funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze/www.gov.pl/web/rozwoj-technologia