Mieszkańcy Zabrza mogą otrzymać 85% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Co trzeba zrobić?

Urząd Miejski ogłosił nabór zgłoszeń do projektu pn.: „Miasto Zabrze Eko – Instalacje fotowoltaiczne – Odnawialne Źródła Energii”, który potrwa od 16 stycznia do 4 lutego 2020 roku.

Zadanie zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 7 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Zabrza.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne, które w szczególności:
– posiadają prawo własności, współwłasności do budynku mieszkalnego położonego na terenie miasta Zabrze;
– posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
– nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec miasta z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Deklaracje Udziału w Projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro, pokój 211) od 16 stycznia do 4 lutego 2020 r. (poniedziałek-wtorek od 12:00 do 17:00; środa-piątek w godzinach od 8:00 do 13:00) lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urząd Miejski w Zabrzu.

Dokumenty, które należy złożyć, można znaleźć na stronie UM Zabrze.
(żms)/UM Zabrze
fot. px