Miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców. Nowe ogrody działkowe w 3 dzielnicach Zabrza

W Zabrzu powstanie 200 nowych ogrodów działkowych. Realizacja tej inicjatywy, we współpracy z zabrzańską Delegaturą Polskiego Związku Działkowców, przyniesie szereg korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Ogrody powstaną w trzech dzielnicach Zabrza – Zaborzu, Kończycach i Mikulczycach.

W Mikulczycach i Kończycach istniejące ogrody powiększone zostaną o kolejne tereny. Natomiast na Zaborzu zostanie utworzony zupełnie nowy ogród. Zagospodarowanie dodatkowych obszarów na cele rekreacyjne nie tylko przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów zielonych w mieście, ale także stworzy nowe miejsce do wypoczynku i integracji mieszkańców.

W Zabrzu aktualnie funkcjonuje ok. 75 000 ogródków skupionych w 31 Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pełnią one funkcję naturalnych filtrów powietrza, oczyszczając je z zanieczyszczeń i poprawiając mikroklimat miasta, ponadto są miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, a także platformą do wspólnych inicjatyw i działań na rzecz dobra wspólnego.

Warto wspomnieć, że ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin.

W czasach pierwszej i drugiej wojny światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania. W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu ogrody działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze