Miasto zbuduje trzy drogi w Pawłowie. Realizacja inwestycji ma zakończyć się jeszcze w tym roku

Miejski Zarząd Dróg zawarł trzy umowy, zgodnie z którymi powstaną nowe drogi w dzielnicy Pawłów. Realizacja każdej z tych inwestycji powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Dwie pierwsze to ulice boczne – wschodnia i zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte. Zadania obejmują także wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Trzecia droga, która również ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku, będzie znajdowała się w ciągu ulicy Sudeckiej. To bardzo oczekiwana przez mieszkańców Pawłowa rozbudowa infrastruktury drogowej.

Ulica Obrońców Westerplatte

Wykonawcą robót pierwszej inwestycji, tj. „Budowy dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, uliczna boczna wschodnia” będzie firma ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch. Wartość umowy to 790 tys. zł – całość finansowana jest ze środków własnych miasta. Budowa planowo ma zakończyć się we wrześniu br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowa drogi o długości ok. 146 m w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, ulica boczna wschodnia, zakończoną placem do zawracania wraz z dojazdem do posesji;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami porozumienia kolizyjnego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przesunięcie i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Ulica boczna od ul. Obrońców Westerplatte

Druga inwestycja (ulica boczna zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu) będzie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska. Wartość umowy to prawie 2 mln zł – całość finansowana ze środków własnych miasta. Zakończenie budowy zaplanowane jest w październiku br.

Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowa drogi o długości ok. 314 m z utwardzonymi zjazdami w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, boczna zachodnia;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej własność Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami porozumienia kolizyjnego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przebudowa przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zmianą lokalizacji szafki gazowej;
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej;
 • przesunięcie i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.
 • Ulica Sudecka

  Drogę w ciągu ulicy Sudeckiej wybuduje spółka Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Wartość umowy to 1,9 mln zł – całość finansowana ze środków własnych miasta. Droga ma zostać oddana do użytku w grudniu br.

  Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

 • budowę drogi o długości ok. 456 m w ciągu ul. Sudeckiej wraz z poboczami, zjazdami do posesji oraz placem do zawracania;
 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej;
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej;
 • przebudowa przyłączy gazu i zabezpieczenie sieci gazowej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych nN;
 • przebudowa żelbetowego słupa elektroenergetycznego;
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu;
 • rozbiórka części nawierzchni i elementów istniejącego uzbrojenia terenu.
 • Dokumentację projektową pierwszych dwóch inwestycji opracowało Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża Spółka Jawna. Natomiast trzecią drogę zaprojektowało Studio Projektów Drogowych INFRACAD Jacek Domicz. Nadzór nad wszystkimi budowami będzie sprawowała spółka Inwest – Complex.

  (żms)/UM Zabrze
  fot. UM Zabrze/Paweł JaNic Janicki