Miasto otrzymało dofinansowanie do budowy centr przesiadkowych. “Efekt pozytywnych relacji z rządem”

fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Miasto przygotowuje się do gigantycznej inwestycji w budowę dwóch centrów przesiadkowych. Koszt robót budowlanych przekroczy 119,5 mln zł, z czego ponad 96 mln zł pozyskano z Unii Europejskiej.

W poniedziałek w zabrzańskim Ratuszu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski przekazał Prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik wspomniane dofinansowanie z UE. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie obejmuje budowę dwóch centrów przesiadkowych na terenie Zabrza: pierwsze przy ul. Goethego, drugie przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia. Pierwsza lokalizacja to gruntowna przebudowa istniejącego już dworca autobusowego przy ulicy Goethego, w pobliżu dworca kolejowego. Nowy obiekt o powierzchni ok. 10,4 tys. m2 posłuży jako centrum przesiadkowe dla autobusów lokalnych, komunikacji pomiędzy miastami aglomeracji, a także busom. Zbudowany zostanie parking wielopoziomowy. W obrębie węzła przesiadkowego zaprojektowano perony przystankowe łącznie dla 11 stanowisk autobusów, w tym jedno przeznaczono do ładowania autobusów elektrycznych. Będą również stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.


W drugiej lokalizacji przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia w Rokitnicy przewidziano budowę obiektu o powierzchni 276 metrów kwadratowych.

Planowana jest budowa 6 miejsc dla postoju autobusów oraz stanowiska dla pojazdów osobowych, wiaty rowerowej, postoju taxi i minibusów. W obydwu lokalizacjach założono również możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, lokalizację stacji Zabrzańskiego Roweru Miejskiego. Przewidziano przebudowę dróg i przebudowę sieci infrastruktury.

Centra przesiadkowe to duży komfort dla pasażerów, zaś mieszkańcy Zabrza od lat czekali na inwestycję tej skali. Pamiętajmy także o proekologicznym znaczeniu tego typu projektów. Sprawna komunikacja na terenie miast i pomiędzy nimi, po prostu pozwala zostawić samochody w garażach, a daje możliwość, by przesiąść się do autobusu niskoemisyjnego i swobodnie nimi dotrzeć do celu. Miasto Zabrze otrzyma na realizację centr przesiadkowych spory zastrzyk finansowy z unijnego budżetu. Zawsze warto wspierać takie przedsięwzięcia, co też chętnie czynimy, pamiętając jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi a samorządem województwa – podkreśla marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

To także efekt pozytywnych relacji z rządem premiera Mateusza Morawieckiego i Komisją Europejską. Podziękowania należą się również radnym Sejmiku. Jestem przekonany, że będzie to inwestycja, która w praktyce korzystnie przełoży się na dalszy rozwój Zabrza

– dodaje marszałek.

– Mamy dziś powody do dumy, zwłaszcza, że ten projekt otrzymał bardzo duże dofinansowanie. Takie miasta jak Zabrze na transformacji wiele straciły, musiały tak naprawdę od nowa budować swoją tożsamość i pozycję, więc pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, ma dla nas szczególne znaczenie. To sukces całego zespołu, który nad nim pracował. Dziś możemy już zacząć jego praktyczną realizację – zaznacza prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

(żms)/mat. pras. UMWS, UM Zabrze
fot. Patryk Pyrlik/UMWS, wiz. UM Zabrze