Listopadowe kwesty na zabrzańskich cmentarzach. Można wesprzeć m.in. bezdomne kobiety

1 listopada na terenie zabrzańskich nekropolii, jak co roku odbędą się kwesty. Uzyskane przy zbiórce środki finansowe będą wykorzystane na cele niesienia pomocy matkom z dziećmi, bezdomnym kobietom oraz skrajnie ubogim.

Zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta organizuje zbiórki na następujących cmentarzach:

– Parafia św. Andrzeja Apostoła – cmentarz parafialny przy ul. Wolności; Staromiejska; ul. Pokoju;

– Parafia św. Józefa – cmentarz parafialny przy ul. Ptasiej; ul. Czołgistów;

– Parafia św. Anny – cmentarz parafialny przy ul. Czołgistów;

– Parafia św. Macieja Apostoła – cmentarz parafialny przy ul. Kondratowicza;

– Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – cmentarz parafialny przy Kard. Wyszyńskiego 14.

Natomiast Stowarzyszenie Zachor organizuje publiczną zbiórkę na terenie zabytkowego cmentarza żydowskiego mieszczącego się przy ulicy Cmentarnej 15, w godzinach 9:00-16:30, której dochód ma być przeznaczony na prace porządkowe, zabezpieczające i dokumentacyjne cmentarz założony w 1871 r. Ponadto tego dnia będzie okazja zwiedzić z przewodnikiem zabytkowy kirkut.

Więcej informacji o kweście na rzecz zabytkowego cmentarza żydowskiego oraz zwiedzaniu tej nekropolii można znaleźć TUTAJ.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze