„Lipidogram dla pierwszaka” dla uczniów szkół podstawowych. ŚCCS: „Jest to program unikatowy”

W Zabrzu ruszył nowatorski, unikatowy w skali kraju program wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych u dzieci. Wszyscy uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych w naszym mieście będą przebadani pod kątem m.in. hipercholesterolemii rodzinnej.

Autorami programu są lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Akcję wspiera i finansuje zabrzański samorząd, a patronuje jej Polskie Towarzystwo Lipidologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Program „Lipidogram dla pierwszaka” obejmie około 1,5 tys. uczniów pierwszych klas zabrzańskich szkół podstawowych. Efektem będzie zidentyfikowanie grupy dzieci z zaburzeniami lipidowymi, w tym z hipercholesterolemią rodzinną, czyli wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie chorobą prowadzącą do przedwczesnej miażdżycy.

U każdego dziecka objętego programem wykonane zostanie badanie stężenia cholesterolu, a także pomiar wagi, wzrostu i obwodu brzucha, by określić wskaźnik masy ciała.

Już w ubiegłym tygodniu specjaliści przebadali uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu. Już pierwszy dzień badań przyniósł konkretne wyniki – wśród prawie 60 przebadanych dzieci u 4 stwierdzono podwyższone stężenia cholesterolu i dzieci te zostały skierowane do dalszej diagnostyki.

Jak dotąd żaden rejon Polski, żadne miasto ani żadna gmina nie wykonały u siebie podobnych badań. Jest to projekt unikatowy w skali polskiej. Jego współorganizatorami są Urząd Miasta w Zabrzu, któremu dziękujemy za wsparcie finansowe, oraz Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – poinformował kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Sercu Chorób Serca prof. Mariusz Gąsior.

Hipercholesterolemia rodzinna jest schorzeniem wrodzonym, dziedziczonym w sposób dominujący. Z tego powodu w odróżnieniu od licznych modyfikowalnych czynników ryzyka miażdżycy, takich jak palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i nabyte zaburzenia gospodarki lipidowej, choroba należy do tzw. czynników niemodyfikowalnych, jak wiek czy płeć męska. Podejrzewa się ją w przypadku stężenia cholesterolu całkowitego wynoszącego ponad 310 mg/dl i/lub cholesterolu LDL ponad 190 mg/dl, przy współistniejącym prawidłowym stężeniu trójglicerydów. Na świecie żyje ok. 30 mln chorych z tym typem hipercholesterolemii, w tym w Polsce ok. 200 tys. osób. Większość z nich nie ma świadomości istnienia choroby.

Gdy specjaliści zdiagnozują hipercholesterolemię rodzinną u pierwszaka, wówczas – ze względu na genetyczne podłoże choroby – opieką zostanie objęta cała rodzina.

– Choroba skutkuje przedwczesną miażdżycą, czego skutkiem są zawały serca lub udary mózgu u pacjentów przed 30. rokiem życia. Co więcej, jak wynika z naszych wcześniejszych badań, większość rozpoznań przedwczesnej miażdżycy, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, zostaje postawionych dopiero po zawale serca lub udarze mózgu – powiedział dr hab. Krzysztof Dyrbuś, kardiolog z III Kliniki Kardiologii w SCCS prowadzący program.

– Możliwość przebadania populacji miasta Zabrze daje nam unikatową możliwość znalezienia osób zagrożonych przedwczesną miażdżycą. Gdyby program udało się kontynuować w latach kolejnych, moglibyśmy stworzyć jedyną w skali Polski mapę rodzin z hipercholesterolemią rodziną, a nasze doświadczenia mogłyby stać się podstawą wdrożenia podobnego projektu dotyczącego pierwotnej profilaktyki przedwczesnej miażdżycy w całej Polsce – podsumował dr hab. Krzysztof Dyrbuś.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze