Linie minibusowe w Zabrzu kursują od blisko 5 miesięcy. Która cieszy się największą popularnością?

Prawie 5 miesięcy temu na ulice Knurowa, Tarnowskich Gór i Zabrza wyjechały minibusy obsługujące 7 nowych linii. Z przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego badań wynika, że możliwości, jakie dają te połączenia, są już dostrzegane przez mieszkańców.

W jednej z gmin, z radości i w podzięce za uruchomienie kursów, kierowcę autobusu… częstowano ciastem. Przypomnijmy, nowe linie minibusowe uruchomiono 17 i 19 grudnia 2022 r. w 3 gminach. Kluczową rolę odegrali włodarze wspomnianych miast.

Dzięki zaangażowaniu i przychylności tych gmin mogliśmy zlecić realizację kursów niewielkimi pojazdami. To umożliwiło wyznaczenie tras w taki sposób, aby przebiegały one m.in. wąskimi ulicami w małych dzielnicach. Dzięki temu zostały pokryte tzw. białe plamy, czyli miejsca, dokąd wcześniej komunikacja miejska nie docierała – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W Zabrzu linie poddano badaniom. Pierwsze wnioski już wyciągnięto

W Zabrzu na liniach minibusowych przeprowadzono badania napełnień i badania marketingowe. Dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska oraz zastępca dyrektora ds. przewozów ZTM Aleksander Sobota zaprezentowali ich wyniki prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik. Badania dostarczyły nie tylko ciekawych informacji na temat funkcjonowania nowych linii i potrzeb pasażerów, ale również – co ważniejsze dla podróżnych – pozwalają rozpocząć przygotowywania nad drobnymi modyfikacjami rozkładów jazdy.

Z badań wynika, że z trzech linii minibusowych uruchomionych w grudniu w Zabrzu najpopularniejszą jest 709. Ma ona charakter okrężny i łączy przystanki Plac Dworcowy, Plac Teatralny, Gdańska, ŚCCS i Plac Teatralny.

Na tej stosunkowo krótkiej trasie najważniejszym punktem jest oczywiście Śląskie Centrum Chorób Serca, które stanowi – jak wynika z badań – cel podróży co trzeciego pasażera. – I to właśnie temu szpitalowi podporządkowane będą kolejne wdrażane przez nas zmiany. Wspólnie z Urzędem Miejskim opracujemy korektę, która ułatwi dojazdy i powroty ze ŚCCS – zapowiada dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.
– Obecnie kursy wykonywane są w godzinach 7-17. Chcielibyśmy rozszerzyć ten zakres o dodatkowe połączenia poranne i popołudniowo-wieczorne. Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim pracownicy szpitala – wyjaśnia Gutowska.

Jeśli chodzi o pozostałe dwie linie minibusowe w Zabrzu to badania wykazały, że linia 704 jest wykorzystywana przez podróżnych przede wszystkim jako dowozowa, czyli taka, dzięki której można dojechać na wybrany przez siebie przystanek i przesiąść się do innego autobusu (takiej odpowiedzi w badaniu udzieliło 33% respondentów).

Natomiast w przypadku linii 706 to głównymi celami podróży osób z niej korzystających są dojazdy do placówek służby zdrowia (36%) oraz na zakupy (31%).

Biorąc pod uwagę wszystkie 3 linie minibusowe w Zabrzu, z badań wynika m.in., że 72% respondentów korzysta z nich codziennie lub kilka razy w tygodniu, 93% ankietowanych pozytywnie oceniło rozkład jazdy i 96% osób nie ma uwag co do lokalizacji przystanków. Najczęściej wskazywanymi celami podróży są: placówki służby zdrowia (29%), zakupy (22%) oraz rekreacja i dojazd do innych linii celem przesiadki (po 12%).

Przypomnijmy, że dla wdrożenia trzech linii minibusowych w Zabrzu, konieczne było uruchomienie kilkunastu nowych przystanków. Chodzi tutaj zarówno o przystanki zlokalizowane w centrum miasta, np. Zabrze Roosevelta, Guido Przychodnia, Zabrze Cieszyńska, Zabrze Śląskie Centrum Chorzów Serca, jak i poza nim – są to przystanki w Grzybowicach, np. Przy Ujęciu, Stacja Uzdatniania, Bednorza, Szczecińska, Kościół, Bora-Komorowskiego, a także w Mikulczycach – Mickiewicza i Parkowa.

ZTM zaprasza na stronę internetową i na kawę

Rozkłady jazdy oraz mapy ilustrujące przebieg tras linii minibusowych znajdują się na stronie internetowej ZTM. Informacje na ich temat można również uzyskać dzwoniąc na czynną przez całą dobę i bezpłatną infolinię (800 16 30 30).

ZTM, wraz z przedstawicielami urzędów trzech wyżej wymienionych miast, organizuje spotkania, podczas których będzie można poczęstować się gorącą kawą oraz otrzymać transportowe gadżety. Wydarzenia będą również okazją do porozmawiania o transporcie zbiorowym. Każde ze spotkań będzie odbywać się w godzinach 9:00 – 14:00 oraz 16:00 – 18:00. Pierwsze już 10 maja w Zabrzu przy Placu Teatralnym.

(żms/mat. ZTM)
fot. ZTM