Kolejne dewastacje sieci ciepłowniczej ZPEC. „W wyniku takich działań tracą wszyscy”

Na terenie Zabrza po raz kolejny doszło do dewastacji sieci ciepłowniczych należących do ZPEC. Tym razem została spalona izolacja rur na Zaborzu.

Jak przekazuje Przedsiębiorstwo, najczęściej uszkadzane są zewnętrzne płaszcze oraz warstwa izolacyjna sieci. Zniszczenia te są na bieżąco naprawiane, a izolacja uzupełniana.

Jest to proces czasochłonny i bardzo kosztowny. Spotykając się z tymi bezmyślnymi aktami wandalizmu mamy świadomość, że w wyniku takich działań tracą wszyscy, nie tylko ZPEC Sp. z o.o., ale również odbiorcy ciepła i mieszkańcy – informuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

ZPEC apeluje do osób, które są świadkami takich dewastacji o reagowanie. – Prosimy zgłosić to telefonicznie do dyspozytora ZPEC Sp. z o.o. 24h/dobę pod nr tel. 32 788 03 61, 32 271 37 09, 695 321 160 lub bezpośrednio policji – prosi ZPEC.

Do poprzedniej tego rodzaju sytuacji doszło pod koniec ub. roku. W grudniu Przedsiębiorstwo informowało o usunięciu uszkodzeń. Nie minęło jak widać wiele czasu, a wandale ponownie o sobie przypomnieli.

(żms)
fot. ZPEC Zabrze