Kolejne budynki komunalne i przedszkola do termomodernizacji. Miasto pozyskało dofinansowanie

fot. Małgorzata Mańka-Szulik/fb

Miasto pozyskało środki finansowe, które przeznaczone zostaną na termomodernizację kolejnych obiektów miejskich: Przedszkola nr 23, Przedszkola nr 11 oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6.

Termomodernizacja placówek przedszkolnych powinna zostać zrealizowana do końca 2021 roku. Wartość dofinansowania wynosi w tym przypadku 1 003 230,00 zł. Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynków i obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła i wymianę oświetlenia.

Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu powinna zostać przeprowadzona także do końca 2021 roku.

Na ten cel Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie w wysokości 718 757,50 zł. Zakres działań w ramach projektu dotyczy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przeprowadzone zostaną tu prace służące poprawie stanu energetycznego budynków, obejmujące w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła.

Dofinansowania pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Warto przypomnieć, że w Zabrzu na przestrzeni ostatnich lat dokonano termomodernizacji 80 obiektów użyteczności publicznej za około 100 mln zł.

Aż 42 spośród tych budynków stanowiły placówki oświatowe – przeprowadzone w nich prace remontowe kosztowały w sumie 73 mln zł.

Przy ul. Tomeczka znajduje się osiem budynków komunalnych (funkcjonują wyłącznie numery parzyste) – w najbliższych latach przejdą one gruntowną termomodernizację – miasto poza aktualną dotacją na remont budynków o numerach 4 i 6 pozyskało z początkiem roku dofinansowanie także na budynki o numerach 8 i 10. Kolejne wnioski są procedowane.

(żms)/UM Zabrze
fot. Małgorzata Mańka-Szulik/fb