Budowa kanalizacji na finiszu. To już koniec prac w Pawłowie

Budowa nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w Zabrzu została definitywnie zakończona. Ostatnią dzielnicą, gdzie jeszcze kilka dni temu trwały roboty był Pawłów. Ciężki sprzęt wyjechał stamtąd 30 czerwca.

W Pawłowie prace trwały najdłużej. Pierwotnie zakładano, że wykonawca zdąży przed końcem marca 2014 roku. W efekcie roboty przeciągnęły się grubo o ponad rok. Co rusz natrafiano bowiem na podziemne “niespodzianki”, których wyeliminowanie okazało się czasochłonne.Konieczne było także wzmocnienie gruntu, który na skutek szkód górniczych nie był odpowiednio nośny. To znowu wymagało uzupełnienia projektu. Już w trakcie trwania robót, właściciele prywatnych posesji, wycofywali wcześniej wydane zgody na wejście budowlańców na ich teren. Dlatego zmieniano przebieg rurociągów oraz trasy przyłączy kanalizacyjnych.

Problemem były również procedury administracyjne. Wykonawca kanalizacji w Pawłowie, a było nim Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. szczególnie wskazywał na długi okres oczekiwania na decyzje zezwalające na wycinkę drzew.


Efektem prac w Pawłowie jest przebudowa i budowa ok. 23 km kanalizacji sanitarnej, przebudowa ok. 8 km sieci wodociągowej, położenie 21 km kanalizacji deszczowej, budowa przepompowni ścieków oraz ponowne ułożenie ok. 94 tys. metrów kwadratowych nawierzchni dróg i chodników.

Roboty były prowadzone w ramach II etapu modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach tej części projektu wcześniej zrealizowano zadania w dzielnicach: Zaborze Południowe, Zaborze Północne, Makoszowy (os. Piasek), Biskupice (os. Borsig), Mikulczyce i os. Wyzwolenia, a także w centralnej Oczyszczalni Ścieków, której obiekty zostały poddane hermetyzacji. Przebudowa kanalizacji jest uznawana za jedną z największych i zarazem najbardziej znaczących inwestycji w całej historii miasta. Jej koszt wyniósł 413 mln zł, z czego 225 mln zł stanowią fundusze pozyskane na ten cel z Unii Europejskiej.

(TK)